Præsentationer

ÅRSMØDER2024


Ernæringstilstand og kræftrisiko, Signe Borgquist


Præhabilitering før kræftkirurgi, Rasmus Dahlin Bojesen


Fysisk træning og ernæring,
Casper Simonsen


Ernæring ved kræft,
Kirstine Guld Frederiksen


Ernæring ved palliativ behandling, Mette Asbjørn


Ernæring ved senfølger til kræftbehandling, Janne Fassov


Health economics in clinical nutrition, Karen Freijer2023


Anabolic properties of protein, Luc van Loon


Nutrition for the malnourished patient: what’s the role of Inflammation?, Philipp Schuetz


Implementering, Jeanette Wassar Kirk20222021


Effekten af proteinbaseret ernæringsintervention ved akut samfundserhvervetpneumoni, Nikita Misella Hansen


Randomized controlled trials in clinical nutrition & The EFFORT Trial, Philipp Schuetz, Schweiz


Sensoriske forandringer som senfølge hos COVID-19 patienter,

Alexander Fjældstad2020

Aflyst pga. COVID-192019

2018


Protein quality. Protein metabolism in the critically ill. Olav Rooyackers, Sverige.


Timing of nutrition therapy during and after critical illness. Arthur R.H. van Zanten, Holland.20172016


Nutrition Care in Palliative Cancer Patients, Lene Thoresen, Norge


Refeeding syndrom hos kritisk syge, Matilde Allingstrup


Implementation of Nutrition Support, Johann Ockenga, Tyskland


Hvad fandt jeg, da jeg ryddede mit kontor?, Jens Kondrup2015


Intensiv, Wiis, DK2014


Økonomi: Freijer, Holland


Partnership: Rice,  Irland


Ernæring i fokus:  Lyngesen


Over 75% på 4. dag: Kondrup


Læger abstrakts


Sygeplejersker & diætister abstrakts2013


Protein Requirements: Volpi, USA


Refeeding guidelines: Culkin, UK

2012


Anabolic resistance: Biolo, Italien


Protein/outcome: Weijs, Holland


20 års ernæringsterapi: Kondrup


MORE enough?: Rasmussen


Læger abstrakts


Sygeplejersker og diætister abstrakts2011


Geriatri: Cederholm, Sverige


Sarcopeni: Cederholm, Sverige


Rykker det?: Kondrup2010


Bioimpedans: Pichard, Schweiz


Protein - nytte?: Kondrup


Læger abstrakts


Sygeplejersker og diætister abstrakts2009


Antioxidanter: Gluud


Fast food: Marchesini, Italy


Counselling: Ravasco, Portugal


INITIATIV-MØDER

&

FYRAFTENSMØDER2024

ONLINE KICK-OFF MØDE for Ernæringsugen 2024
INITIATIVMØDE om diagnostik, opsporing, behandling og monitorering af dehydrering hos ældre – Præsentation og diskussion af DSKE klinisk retningslinje
INITIATIVMØDE OM ERNÆRING TIL DEN SVAGE PATIENT

2023

KICKOFF FOR ERNÆRINGSUGEN

INITIATIVMØDE OM SYGDOMSRELATERET UNDERERNÆRING I ALMEN PRAKSIS
Sygdomsrelateret underernæring i almen praksis, Janus Laust ThomsenINITIATIVMØDE OM GUIDELINE REFEEDINGRefeeding syndromets historie og patofysiologi og anbefalingerne i DSKE Klinisk retningslinje, Lars Vinter-Jensen2022

INITIATIVMØDE OM PRÆ- OG POSTOPERATIV ERNÆRINGPræoperativ ernæringsoptimering,
Rasmus Dahlin Bojesen


Vigtigheden af postoperativ ernæring,
Jens Rikardt Andersen


ACROBATIC – et nyt dansk forskningscenter for kræftkirurgi,
Henriette Vind Thaysen og Bente Thoft Jensen


Ernæring og kirurgi i praksis
Ernæringsprocedure efter cystektomi,
Anne Marie Loff


Ernæring og kirurgi i praksis
ERAS og patientskole ved colon og rektal cancer, Tyge NordentoftERNÆRING TIL PATIENTER MED SENFØLGER EFTER KRÆFTBEHNADLINGKost og kræft, Anja Olsen2020

SENSORIK OG SMAG

ERNÆRING TIL GERIATRISKE PATIENTER

Dysfagi, Dorte Melgaard

2018

KLINISK PARENTERAL ERNÆRING

ERNÆRING TIL NYREPATIENTER
2017

GUT-LIVER AXIS
2016

ERNÆRING, FYSISK AKTIVITET OG MUSKLERDietary protein and muscle conditioning, Luc van Loon


NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger, Aino Legaard Andersen

NUTRITION AND MICROBIOME
2015

PANCREASINSUFFICIENSMultidisciplinary approach to the patient with chronic pancreatitis, Søren Schou Olesen


Pain in pancreatitis

Asbjørn Drewes
DSKE møder DJØF

CØLIAKICeliac Diseaase: Sanders


Guideline: Wildt


Glutenfri kost (ppt. m. lyd): Rasholt2014

NATRIUM OG VÆSKEHyponatriæmi: Steensen


Væsketerapi, slides: Perner


Væsketerapi, lydfil: Perner
ERNÆRING VED KOLNational  Klinisk Retningslinje - indhold: Blands


National  Klinisk Retningslinje -metode: Iepsen


Ernæring på tværs: Beermann &  Kaasby


KOL i Aalborg: Landvad
VITAMIN D

HJEMME PARENTERAL ERNÆING
2013

FEDTSYRER VED DIALYSE

REFEEDINGRefeeding: Stanga, Schweiz


Refeeding: Culkin, UK


Refeeding: Boll


Refeeding: Kondrup
ERNÆRING VED KRÆFT
2012

AUTOPHAGYFeeding the enemy: Wiis
REHABILITERINGStyrke-træning: Tieland


God mad godt liv: Worm


Rehabilitering hospitaler: Elkjær&Storm2012

FODMAPFODMAP & IBS: Shepherd


Compliance & Web: Pedersen

Immunonutrition


Perspective: Calder


Hvad nyt?: Kondrup2011

HJERTE & DMStatus: Larsen


Kompliceret: Andersen


Dysreguleret: Roskjær
MODIFICERET KONSISTENSErgoterapeut: Jakobsen
ERNÆRING EFTER UDSKRIVELSEIKAS standarder: Villadsen


Ældre udskrivning: Beck


Organisering: Holst


Behov: Andersen2010

LEVERSYGDOMForgrenede aminosyrer: Dam
INTENSIV TERAPI
2009

KOSTTILSKUD

OVERVÆGTSvær overvægt: Kroustrup


Bariatrisk kirugi: Larsen


Diæt: Møller
PROTEIN HOS BØRN

TEMADAGE2022

TEMADAG I ERNÆRINGSUGENSygdomsrelateret underernæring – hvad taler vi om? Henrik Højgaard Rasmussen


Sygdomsrelateret underernæring i Danmark – forekomst på hospitaler og i primærsektor, Mette Holst


Ny ernæringsvejledning fra Sundhedsstyrelsen, Tatjana Hejgaard


Kommunal tværfaglig ernæringsindsats – gode eksempler,
Ernæringsteamet i Roskilde Kommune


Kræft og underernæring, Bo Andreassen Rix


Lungesygdomme og underernæring, Jonathan Emil Andreasen


Ældre udfordres af dårlig ernæringsstatus, Michael Teit Nielsen


Muligheder og barrierer på tværs af sektorer, Christian Lodberg Hvas


Strukturer åbner mulighed for god ernæringspleje, Ghita Parry


Temadag underernæring, Menti


Om den nye SST ernæringsvejledning, Menti2021

ERNÆRING TIL PATIENTER MED KRONISK LUNGESYGDOMErnæring og KOL, Peter Lange


Gå Aldrig KOL (GAK) på Ernæring,

Lea Geisler (udvalgte resultater)


Tidlig opsporing på ernæringstilstand i KOL - og fibrose ambulatoriet - basis for handling, Mette Holst

(artikel med publicerede delresultater)


Systematisk tilgang til måltidet kan fremme patientens lyst til mad
Johanne Elbek,
AnnaWieghorstERNÆRINGSPLEJE I SYGEPLEJEPRAKSIS
– ERNÆRINGSPROCES OG SONDEERNÆRING
Sondeernæring og sondepleje,

Lotte Boa SkadhaugeERNÆRING TIL ÆLDREPulje til tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab, Mie Lauwersen og Elisabeth GregersenTværfaglig indsats til svækkede ældre i plejebolig, Birthe Stenbæk Hansen


Mereernæring i træning - MET, Katrine Madsen


Måltidet i fokus, Annette Gøgsig Christensen


Styrket ernæringsindsats i Stevns Kommune, Simone Bay


Tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab, Bettina Birkkjær Bendtsen2019

SONDEERNÆRING

ERNÆRING I PATIENTPLEJEN - DET KRÆVER SIN SYGEPLEJERSKE

Ernæringsstøtte i hjemmet, Jette L. Pedersen


PLANTEBASERET KOST


2017

NUTRITION GAP - HVORDAN SIKRER VI KONTINUITET I ERNÆRINGSINDSATSEN?Ernæring fra intensiv afdeling til stamafdeling, Jørgen Wiis


Kommunikation om ernæring - Udfordringer og muligheder i et digitaliseret sundhedsvæsen, Anette Martinsen


NutriDia - en APP til beslutningsstøtte om ernæringsterapi mellem cancerpatienter med vægttab og fagprofessionelle, Mette Holst


Kom fuld hjem – Ernæring i forbindelse med udskrivelse, Anne Marie Beck


Ernæringsindsats i kommunalt regi, Camilla Morre Nørgaard & Tina Rørdam Bossow
FØDEVAREALLERGI OG ANAFYLAKSIBehandling af anafylaksi - hvornår og hvordan bruger man en adrenalinpen, Lene Heise Garvey


Mærkning af allergener i fødevarer, Stinne von Seelen Havn2016

NKR FOR DYSFAGI - Program


Indledning og information om NKR, Rudolf Scheller


Systematisk opsporing af dysfagi, Line Scheppan Østerskov &  Casper Dyhr


Klinisk undersøgelse af øvre dysfagi, Annette Kjærsgaard


Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktionen (FEES), Irene Wessel


Gastroenterologisk diagnostik,

Niels Chr. Bjerregaard


Ernæringssonde ved dysfagi,

Lene Kjærhauge Christiansen


Diætbehandling ved dysfagi,

Annette Thurøe2015

BACK TO BASIC. UNDERERNÆRING
Faste- og stressmetabolisme: Kondrup


Definition af begreber: Rasmussen


Underernæring hos ældre: Beck


Faglige anbefalinger: Møller


Anoreksi og bulimi: Hertz2014

ERNÆRING OG LIVSKVALITETHvordan måles livskvalitet? Andersen


Hvad koster livskvalitet? Kondrup


Livskvalitet ved HPN: Wilson
SMAG, MAD & MÅLTIDERProjekt Morgenstund: Beermann


Børns smagspræferencer: Olesen


Arkitekten og madoplevelsen: Olsen


Herlevs Herligheder: Munk2013

DYSFAGIPatientombudet: Bommersholdt


Patientperspektiv: Kjærsgaard


Klinisk retningslinje: Zielke


Speciel kost i kommunen: Hansted


Speciel kost på hospitalet: Beck


Ergoterapeut: Bjerge
GØR DET BEDRESondeernæring: Holst


Hospital i UK: Hvas


Genoptræning: Hansen2012

FEDT
2011

PROTEINProtein før og nu: Kondrup


Protein & vægt: Larsen


Protein & funktion: Jakobsen
FIBRE OG FORDØJELSEFibre: Andersen


Biotika: HvasIntolerance: Störsrud, Sverige


Stomi: Staun2010

DET STORE REGNESTYKKEBehov: Kondrup


Refeeding: Martinsen


Obstipation: Johnsen


Væske: Lodahl


Blodprøver: Rasmussen


Måltidsmiljø: Plum2009

FOR SYGEPLEJERSKER OG DIÆTISTER


Mad og Motivation: Stokbro


Kræsevogn: Holst


Sensorik: Møller


Afdelingsdiætist: Kristiansen