Samarbejde

DSKE ER REPRÆSENTERET I EN LANG RÆKKE SAMARBEJDER OG INITIATIVER.

HERUNDER SES ET UDSNIT AF DE IGANGVÆRENDE OG AFSLUTTEDE SAMARBEJDER OG INITIATIVER:

IGANGVÆRENDE SAMARBEJDER OG INITIATIVER:

Alliancen mod Underernæring (ALMU)

Læs mere her

Optimal Nutritional Care for All (ONCA)

Læs mere her

Arbejdsgruppe for udarbejdelse af klinisk retningslinje til patienter med kronisk bensår.

Pia Søe Jensen og Mette Holst repræsenterer DSKE i arbejdsgruppen.

Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. opdatering af "Anbefalinger for den danske institutionskost"

Helena Dominiak repræsenterer DSKE i arbejdsgruppen.

Sundhedsstyrelsens referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse.

Susi Pedersen repræsenterer DSKE i referencegruppen.


AFSLUTTEDE SAMARBEJDER OG INITIATIVER:

Sundhedsstyrelsens "Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund"

Hendrika Adriana Linda Kieviet repræsenterede DSKE i arbejdsgruppen. Pakkeforløbet er publiceret i maj 2023 og kan læses her.

Sundhedsstyrelsens "Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi"

Jens Rikardt Andersen repræsenterede DSKE i arbejdsgruppen. Pakkeforløbet er publiceret i maj 2023 og kan læses her.

Sundhedsstyrelsens "Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm"

Jakob Burcharth repræsenterede DSKE i arbejdsgruppen. Pakkeforløbet er publiceret i maj 2022 og kan læses her.

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for "Rehabilitering ved hjertekarsygdomme, type 2-diabetes og KOL"

Mie Marie Nielsen repræsenterede DSKE i arbejdsgruppen. Sundhedsstyrelsen har afbrudt arbejdet med denne NKR.

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for perioperativ behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer.

Pia Søe Jensen repræsenterede DSKE i arbejdsgruppen. Den nationale kliniske retningslinje er publiceret i maj 2020 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for opdatering af National Klinisk Retningslinje for KOL-rehabilitering

Anette Martinsen repræsenterede DSKE i arbejdsgruppen. Den opdaterede retningslinje er publiceret i maj 2018 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdelse af forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse

Charlotte Humble Andersen repræsenterede DSKE i arbejdsgruppen. Forløbsprogrammet er publiceret i december 2017 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens referencegruppe vedr. udarbejdelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Mirian Meinertz repræsenterede DSKE i referencegruppen. Forløbsprogrammerne er publiceret i december 2017 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe for 'Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient'

Jette Thomsen Fabricius har repræsenteret DSKE i følgegruppen. Oplægget er publiceret i februar 2017 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for 'National klinisk retningslinje for fedmekirurgi'

Anette Martinsen har repræsenteret DSKE i arbejdsgruppen. Retningslinjen er publiceret i januar 2017 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for 'National klinisk retningslinje vedr. ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger'

Anne Marie Beck og Sussi Friis Buhl har repræsenteret DSKE i arbejdsgruppen. Retningslinjen er publiceret i december 2016 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for 'National klinisk retningslinje vedr. behandling af anorexia nervosa'

Susi Pedersen har repræsenteret DSKE i arbejdsgruppen. Retningslinjen er publiceret i september 2016 og kan læses her