Kontaktinformation

Bestyrelsen


Formand

Christian Lodberg Hvas,
Overlæge, ph.d., klinisk lektor,

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme (Medicinsk Afdeling V),
Aarhus Universitetshospital.

Email
Næstformand og kasserer

Jørgen Wiis,

Overlæge, EDIC,

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling 4131, Abdominalcentret,

Rigshospitalet.

Email
Sekretær for bestyrelsen

Camilla Balle Bech,

Klinisk diætist,

Herlev og Gentofte Hospital.

Email
Øvrige medlemmer


Repræsentanter for læger

Gitte Dam,

Afdelingslæge, ph.d.,

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V,
Aarhus Universitetshospital.

Email
Lars Vinter-Jensen,

Overlæge,

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling/Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET),

Aalborg Universitetshospital.

EmailJakob Burcharth, 

Læge, ph.d.,

Center for Surgical Science (CSS), Kirurgisk afdeling,

Sjællands Universitetshospital Køge.

Email
Howraman Meteran,

Læge, ph.d.,

Lungemedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling,
Herlev og Gentofte Hospital. 

Email
Repræsentanter for sygeplejersker

Kirstine Leth Hjort,
Oversygeplejerske,

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme,
Aarhus Universitetshospital.

Email
Lotte Boa Skadhauge,

Udviklingskoordinator for Ernæring,

Aalborg Universitetshospital

Email
Repræsentanter for kliniske diætister

Marianne Boll Kristensen,

Klinisk diætist, cand. scient., ph.d.

Forsknings- og uddannelsesansvarlig

Regionshospitalet Gødstrup.

Email

Repræsentanter for cand. scient.'er

Randi Tobberup, 
Ledende klinisk diætist, cand. scient., ph.d.,

Center for Ernæring og Tarmsygdomme/Medicinske mave- og tarmsygdomme,

Aalborg Universitetshospital.

Email
Mette Straszek,

cand. scient.,

Ernæringsteamet, Madservice Aalborg,

Aalborg Kommune

Email

Suppleanter


Dunja Kokotovic Gellert-Kristensen,

Læge

Email

Daniel Faurholt-Jepsen,

Læge, ph.d.,

Infektionsmedicinsk Klinik,

Rigshospitalet.

Email


 


Pia Søe Jensen,
Forskningssygeplejerske, Master of Health Science, Ph.d.

Klinisk Forskningscenter, Ortopæd. kir. afd./Klinisk forskningscenter,

Hvidovre Hospital.

EmailKirstine Guld Frederiksen,

Klinisk diætist, cand. scient.

Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest.

Email
Mette Borre,
Klinisk diætist 

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V,

Aarhus Universitetshospital.

EmailRevisorer


Jens F. Dahlerup,
Klinisk lektor, specialeansvarlig overlæge, dr.med., 

Institut for Klinisk Medicin - Medicinsk afdeling V,

Aarhus Universitetshospital.
Email

 


Kurt Købke Jacobsen,

Overlæge,

Anæstesiologisk-Intensiv afd. V,
OUH, Svendborg sygehus.

Email


 

Revisorsuppleant:

Johan Wandall,

Læge,

EmailESPEN-Council repræsentant


Henrik Højgaard Rasmussen,

Professor, overlæge, ph.d.,

Center for Ernæring og Tarmsygdomme/Medicinske mave- og tarmsygdomme,
Aalborg Universitetshospital.

Email
Selskabets medlem af Repræsentant-

skabet i LVS (Lægevidenskabelige Selskaber)


Jens Rikardt Andersen,

Lektor,
Institut for Idræt og Ernæring,
Københavns Universitet.

Email


 


Sekretariat


Susan Elgaard Jensen,

Forskningsbogholder,

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V,

Aarhus Universitetshospital.
Palle Juul-Jensens Boulevard 35
8200 Aarhus N

Email