Forside

DSKE-arrangementer:

DSKE afholder årsmøde, temadage og initiativmøder. Læs mere under 'Arrangementer'

 

DSKE-legater og hæderspriser:

DSKE uddeler en række forskellige legater og hæderspriser, bl.a. til forskning og til kongresdeltagelse.
Læs mere 
her


Skal dine kolleger også kende til fordelene ved at være DSKE-medlem?

Så kan du printe vores flyer eller pjece og dele den med dem.

 

Aktuelle nyheder og opslag:


Kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring indstilles til ophør

I forbindelse med regeringens regionaliseringsaftale har Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet indstillet kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring til at ophøre som selvstændig uddannelse. Bestyrelsen i DSKE ser det som et stort tab og har rettet henvendelse til Københavns Universitet.


Bestyrelsen opfordrer medlemmer af DSKE til at skrive under på en åben underskriftindsamling her.


Kost- og Ernæringsforbundets har skrevet et debatindlæg om emnet.


Temadag om ernæring ved kronisk lungesygdom

Torsdag d. 9. december afholder vi endnu en temadag. Programmet og link til tilmelding findes under 'Arrangementer'.


Ernæringsugen - Rigtig Ernæring Nytter

Afholdes i uge 44, se programmet på Kost og Ernæringsforbundets hjemmeside.

Alle områder af sygdomsrelateret underernæring skal sættes i fokus. Derfor inviteres du, din arbejdsplads, din afdeling eller måske hele din organisation til at bidrage med egne arrangementer og deltage i andres.


Høringssvar

DSKE er repræsenteret ved udarbejdelsen af ”Anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb til mennesker med spiseforstyrrelser", som er sendt til høring.

Alle kommentarer til høringsversionen bedes sendes til bestyrelse@dske.dk senest mandag d. 25. oktober, så sammenfatter DSKE et samlet høringssvar.


DSKEs første virtuelle årsmøde afholdt

Fredag d. 7. maj afholdt vi for første gang DSKE Årsmøde i et virtuelt format. Ca. 140 havde tilmeldt sig, og dagen bød på spændende oplæg, gode diskussioner og prisuddelinger. Tak til alle deltagere og oplægsholdere for en rigtig god dag i ernæringens tegn. Se årsmødemappen med de mange spændende abstracts og postere under 'Præsentationer'


Nordisk Nutritions Akademi (NNA) 2021-2023
Nordisk Nutritions Akademi (NNA) er uddannelsesprogrammet for læger, sygeplejersker og diætister, som
er interesseret i sygdomsrelateret underernæring og forskning. Målet er at øge færdighederne sygdomsrelateret underernæring og forskning i relation til dette, skabe netværk mellem erfarne og mindre erfarne klinikere/forskere samt integrere ernæringsforskning i det kliniske arbejde.
Læs mere her


ESPEN's anbefalinger for ernæringsmæssig indsats ved COVID-19

ESPEN har udarbejdet anbefalinger for ernæringsmæssig indsats ved COVID-19. Læs mere i vores nyhedsbrev fra april 2020 og på ESPEN's hjemmeside


Revideret national behandlingsvejledning om ernæring til kritiske syge

Den reviderede udgave af DASAIM/DSIT's Nationale behandlingsvejledning om ernæring til kritisk syge er nu tilgængelig.
Du finder den her

 

VÆRKTØJER


Vejledninger og skemaer til ernæringsscreening og kostregistrering.

Rapporter m.v.

PRÆSENTATIONER


Pdf-filer fra årsmøder, initiativmøder og temadage

ESPEN


Nutrition Day

Guidelines

Medlemsskab