Forside

DSKE-arrangementer:

DSKE afholder årsmøde, temadage og initiativmøder. Læs mere under 'Arrangementer'

 

DSKE-legater og hæderspriser:

DSKE uddeler en række forskellige legater og hæderspriser, bl.a. til forskning og til kongresdeltagelse.
Læs mere 
her


Skal dine kolleger også kende til fordelene ved at være DSKE-medlem?

Så kan du printe vores flyer eller pjece og dele den med dem.

 

Aktuelle nyheder og opslag:


Temadag om 'Ernæring i sygeplejepraksis'

Den 24. marts afholdes en temadag for sygeplejersker på Randers Hospital, hvor emnet i år er ernæringspleje i praksis og plejen til patienter med sondeernæring. Dagen vil indeholde en blanding af nyeste viden, case gennemgang og interaktiv deltagelse.

Læs mere under 'Arrangementer'


Tilmelding er åben til DSKE Årsmøde 2020

Den 15. maj holder vi vores 29. årsmøde på Admiral Hotel i København, og I kan godt glæde jer!

Professor Philipp Schuetz fra Schweiz kommer og fortæller om udfordringerne ved randomiserede kontrollerede ernæringsstudier med udgangspunkt i deres imponerende EFFORT-studie, som blev publiceret i The Lancet tidligere på året. Marek Lichota, korttarmspatient og formand for den polske patientforening ’Appetite for Life’, giver patientperspektivet på, hvordan appetitten på livet bevares under HPN. Derudover byder programmet på resultater fra nye store danske studier indenfor klinisk ernæring, og så sætter vi fokus på den klimavenlige ernæringsterapi.

Som altid vil der være mulighed for, at I kan sende abstracts ind og præsentere jeres projekter på de frie sessioner.

Læs mere under 'Arrangementer'


Revideret national behandlingsvejledning om ernæring til kritiske syge

Den reviderede udgave af DASAIM/DSIT's Nationale behandlingsvejledning om ernæring til kritisk syge er nu tilgængelig.
Du finder den her

 

VÆRKTØJER


Vejledninger og skemaer til ernæringsscreening og kostregistrering.

Rapporter m.v.

POLITIK


Europaråd, Sundhedsstyrelse, Regioner

PRÆSENTATIONER


Pdf-filer fra årsmøder, initiativmøder og temadage

ESPEN


Nutrition Day

Guidelines

Medlemsskab