Forside


DSKE ÅRSMØDE 2020 ER AFLYST!

I lyset af den aktuelle COVID-19 situation aflyser vi desværre DSKE Årsmøde 2020, som skulle have været afholdt d. 15. maj. Alle tilmeldte vil blive kontaktet direkte mhp. tilbagebetaling af deltagergebyr.
Vi arbejder på en alternativ/virtuel løsning for afholdelse af selskabets årlige generalforsamling, og I vil høre mere, når detaljerne for denne er på plads.


Temadag om 'Ernæring i sygeplejepraksis' er udsat

Som følge af Coronavirus har nogle regioner indført restriktioner for sundhedspersonale i forhold til deltagelse i større arrangementer både internationale og nationale. Planlægningsgruppen har allerede modtaget flere afbud som følge heraf og har derfor besluttet at udsætte temadagen til afholdelse d 10 september 2020.

Temadagen vil blive afholdt i Jylland, men da ny lokalitet skal findes, kan vi endnu ikke oplyse denne. Så snart det er muligt, vil dette blive annonceret.

Alle som har tilmeldt sig får en direkte mail fra planlægningsgruppen med praktiske informationer om refusion af indbetalt deltagergebyr.DSKE-arrangementer:

DSKE afholder årsmøde, temadage og initiativmøder. Læs mere under 'Arrangementer'

 

DSKE-legater og hæderspriser:

DSKE uddeler en række forskellige legater og hæderspriser, bl.a. til forskning og til kongresdeltagelse.
Læs mere 
her


Skal dine kolleger også kende til fordelene ved at være DSKE-medlem?

Så kan du printe vores flyer eller pjece og dele den med dem.

 

Aktuelle nyheder og opslag:


Revideret national behandlingsvejledning om ernæring til kritiske syge

Den reviderede udgave af DASAIM/DSIT's Nationale behandlingsvejledning om ernæring til kritisk syge er nu tilgængelig.
Du finder den her

 

VÆRKTØJER


Vejledninger og skemaer til ernæringsscreening og kostregistrering.

Rapporter m.v.

PRÆSENTATIONER


Pdf-filer fra årsmøder, initiativmøder og temadage

ESPEN


Nutrition Day

Guidelines

Medlemsskab