Forside

DSKE-arrangementer:

DSKE afholder årsmøde, temadage og initiativmøder. Læs mere under 'Arrangementer'

 

DSKE-legater og hæderspriser:

DSKE uddeler en række forskellige legater og hæderspriser, bl.a. til forskning og til kongresdeltagelse.
Læs mere 
her


Skal dine kolleger også kende til fordelene ved at være DSKE-medlem?

Så kan du printe vores flyer eller pjece og dele den med dem.

 

Aktuelle nyheder og opslag:


DSKE Årsmøde
DSKE Årsmøde 2021 afholdes virtuelt fredag d. 7. maj 2021, og vi har sammensat et spændende program, som blandt andet byder på oplæg om Randomized controlled trials in clinical nutrition & The EFFORT Trial ved Prof. Dr. med. Philipp Schuetz fra Schweiz. Der er nu åbent for tilmeldinger og submission af abstracts til frie foredrag.

Læs mere under 'Arrangementer'


Nu kan du søge DSKE-legater til deltagelse i ESPEN 2021

DSKE uddeler 3 legater á op til 5.000 kr. til deltagelse i ESPEN kongressen. Det ene legat uddeles til det bedste abstract som både er indsendt til DSKE Årsmøde 2021 og ESPEN 2021.
Læs mere her


Nutricias forskningslegat i enteral klinisk ernæring 2021

Planlægger du et praksisnært forskningsprojekt indenfor enteral klinisk ernæring? Så kan du søge Nutricias forskningslegat i enteral klinisk ernæring, som uddeles af DSKE til årsmødet d. 7. maj 2021. 
Læs mere her


Borgerforslag om bedre ernæringspleje

Læs det relevante borgerforslag mhp. at ernæringspleje tydeliggøres og præciseres i lovgivningen om behandling og pleje af syge og ældre og støt det her


Spændende virtuelle arrangementer i ESPEN

I de kommende måneder byder ESPEN på nogle spændende og relevante virtuelle arrangementer eksempelvis Salford ESPEN Intestinal Failure Workshop som afholdes d. 23.-24. april.
Læs mere under
'Arrangementer'


Se de danske posters fra ESPEN 2020

Dansk ernæringsforskning var stærkt repræsenteret ved den virtuelle ESPEN 2020 kongres.

Vi har samlet de danske posters på vores hjemmeside. Se dem her 


Nordisk Nutritions Akademi (NNA) 2021-2023
Nordisk Nutritions Akademi (NNA) er uddannelsesprogrammet for læger, sygeplejersker og diætister, som
er interesseret i sygdomsrelateret underernæring og forskning. Målet er at øge færdighederne sygdomsrelateret underernæring og forskning i relation til dette, skabe netværk mellem erfarne og mindre erfarne klinikere/forskere samt integrere ernæringsforskning i det kliniske arbejde.
Læs mere her


ESPEN's anbefalinger for ernæringsmæssig indsats ved COVID-19

ESPEN har udarbejdet anbefalinger for ernæringsmæssig indsats ved COVID-19. Læs mere i vores nyhedsbrev fra april 2020 og på ESPEN's hjemmeside


Revideret national behandlingsvejledning om ernæring til kritiske syge

Den reviderede udgave af DASAIM/DSIT's Nationale behandlingsvejledning om ernæring til kritisk syge er nu tilgængelig.
Du finder den her

 

VÆRKTØJER


Vejledninger og skemaer til ernæringsscreening og kostregistrering.

Rapporter m.v.

PRÆSENTATIONER


Pdf-filer fra årsmøder, initiativmøder og temadage

ESPEN


Nutrition Day

Guidelines

Medlemsskab