ALMU

30. november 2023

Alliancen mod Underernæring: Opråb til myndigheder og til Sundhedsstrukturkommissionen – der er brug for handling mod underernæring nu

 

Underernæring er et alvorligt problem særligt blandt sårbare ældre borgere og syge mennesker. Det skønnes, at over halvdelen af alle ældre på plejehjem og på sygehusene er i risiko for at blive underernærede. Det er mennesker, som ofte ikke selv råber højt i den offentlige debat, og som hver dag bliver overset i det danske sundhedsvæsen og ældrepleje.

 

Underernæring har store konsekvenser, for den enkelte – og for samfundet. Underernærede ældre er typisk indlagt i længere tid, og de bliver oftere genindlagt og har større behov for hjælp, efter de er udskrevet. En analyse fra Norge konkluderer, at underernæring koster det norske samfund, hvad der svarer til 22 mia. danske kr. om året. Det er tæt på, hvad det kostede at bygge Storebæltsbroen. Der er ingen grund til at tro, at det ser anderledes ud i Danmark. I takt med en aldrende befolkning vil problemet kun blive større og dyrere, hvilket er uforståeligt, for løsningerne er kendte, men det kræver politisk vilje.

 


Seks anbefalinger til politisk handling

I et bredt samarbejde med stærke og toneangivende aktører lancerer Alliancen mod Underernæring seks nye anbefalinger til politisk handling, som skal sætte underernæring på dagsordenen.

 

Hvad enten det er gennem ny lovgivning, reformer eller i den eksisterende praksis i kommuner og regioner. Der er nemlig mange faktorer i spil, der kan føre til underernæring. Og det er kun ved en systematisk, tværgående og evidensbaseret indsats, at vi kan forebygge og behandle underernæring.

 

Alliancen mod Underernæring har seks anbefalinger til politisk handling:

 

  1. Lovgivning og reformer skal understøtte ernæring som et centralt indsatsområde
  2. Der skal iværksættes en indsats overfor den enkelte i ernæringsrisiko
  3. Der skal være fokus på maden og måltidets betydning i forebyggelse og behandling af underernæring
  4. Uddannede medarbejdere skal varetage ernæringsopgaven
  5. Viden om underernæring og ernæringens betydning skal styrkes
  6. Tværgående samarbejde skal styrke ernæringsindsatsen

 

Læs anbefalingerne her.Om Alliancen mod Underernæring

Alliancen mod Underernæring (ALMU) er stiftet 2014 i et samarbejde mellem DSKE, Kost- og Ernæringsforbundet og Landbrug og Fødevarer. Alliancen hed oprindeligt ”Forum for Underernæring”.


Formålet med ALMU er at forene stærke kræfter i arbejdet for at kaste lys på et udbredt samfundsproblem, så ernæringen til patienter og skrøbelige ældre og patienter prioriteres bedre.


Se mere om Alliancen mod Underernæring her.


Alliancen består i 2023 af: Dansk Selskab for Klinisk Ernæring · Kost og Ernæringsforbundet · Landbrug & Fødevarer · Ældre Sagen · Kræftens Bekæmpelse · FOA · Dansk Sygeplejeråd · Brancheforeningen Fødevarer til medicinske formål (FMF) · Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere · Dansk Selskab for Patientsikker-hed · Danske Tandplejere · Københavns Professionshøjskole · Danske Ældreråd · Ergoterapeutforeningen · Fagligt selskab af Kliniske Diætister, FaKD · Arla Foods.


Alliancens tidligere aktiviteter og materialer

2022: I april 2022 sendte Alliancen mod Underernæring et åbent brev til sundheds- og ældreordførerne. Læs brevet her.

2022: I marts 2022 blev publikationerne med de oprindelige anbefalinger fra Forum for Underernæring opdateret med alliancens nye navn. Se anbefalingerne her og vidensgrundlaget her

2016: 25. januar 2016 præsenterede Forum for Underernæring sine
seks anbefalinger til reduktion af underernæring.

Du kan læse anbefalingerne her samt baggrundsmaterialet for anbefalingerne her.

2016: Formål og strategi, januar 2016

2014: Pressemeddelelse, december 2014