Ernæringsugen


”Ernæringsugen - rigtig ernæring nytter”


16.-20. november 2020

For første gang inviterer vi til national ernæringsuge!


Formålet med ernæringsugen er at skabe opmærksomhed om ernæringsrisiko, som kan danne grobund for en bedre implementering af den nye ernæringsvejledning fra Sundhedsstyrelsen, som udkommer primo 2021.


Vi har brug for at skabe opmærksomhed, der fortæller at ernæringsrisiko findes og er et aktuelt problem på alle de områder som vejledningen dækker og relaterede områder.


Det betyder at vi indenfor områderne ”Sygehuse”, ”Kommune”, herunder plejehjem, hjemmepleje, madudbringning, rehabiliteringsindsatser mm, samt ”Almen praksis”, har brug for:

  • Politisk opmærksomhed
  • Ledelsesmæssig opmærksomhed
  • Faglig opmærksomhed

 

Ernæringsugen er et initiativ som er taget med inspiration fra ONCA, og organiseres af det Danske initiativ ”ONCA-Danmark”, hvori DSKE er aktør med Henrik Højgaard Rasmussen, Jørgen Wiis og Mette Holst som repræsentanter for DSKE.


De fire hjørnesten i ONCA er:

Measure, Educate, Implement og Influence.


Vi håber, at vi under ”Ernæringsugen - rigtig ernæring nytter” kan få rørt ved alle områderne, og vil derfor byde dig og din afdeling/ gruppe/ organisation til at bidrage og deltage.


Ernæringsugen vil byde på flere spændende oplæg forskellige steder i landet. Der vil for alle indlæg være mulighed for deltage virtuelt, og hvis du eller din afdeling har lyst til at byde ind med et indlæg, eller et lokalt event så kontakt os på info@fmfnet.dk 


Initiativerne behøver ikke være noget andre som sådan kan deltage i, men vi vil gerne kunne vise, inspirere og måle hvor mange og hvilke aktiviteter der finder sted.Se programmet for ernæringsugen på
https://ernaeringnytter.dk/program-2020/