Bestyrelse


Bestyrelsens ansvarsfordeling

Bestyrelsen


Formand

Christian Lodberg Hvas,
Overlæge, ph.d., klinisk lektor,

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme (Medicinsk Afdeling V),
Aarhus Universitetshospital.

christian.hvas@auh.rm.dk

Valgt til bestyrelsen som repræsentant for læger i 2020, 2022.
Valgt som formand i 2020, 2022.


Næstformand og kasserer

Jørgen Wiis,

Overlæge, EDIC,

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling 4131, Abdominalcentret,

Rigshospitalet.

joergen.wiis@rh.regionh.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2020, 2022.Sekretær for bestyrelsen

Camilla Balle Bech,

Klinisk diætist,

Herlev og Gentofte Hospital

camilla.balle.bech@regionh.dk

Valgt som repræsentant for diætister i 2021.Øvrige medlemmer


Repræsentanter for læger

Gitte Dam,

Afdelingslæge, ph.d.,

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V,
Aarhus Universitetshospital.

gittedam@rm.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2017, 2019, 2021.Lars Vinter-Jensen,

Overlæge,

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling/Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET)

Aalborg Universitetshospital.

l.vinterjensen@rn.dk
Valgt som repræsentant for læger i 2019, 2021.Jakob Burcharth, 

Læge, ph.d.

Center for Surgical Science (CSS), Kirurgisk afdeling,

Sjællands Universitetshospital Køge.

jakob.burcharth@regionh.dk ​​

Valgt som repræsentant for læger i 2020, 2022.Howraman Meteran,

Læge, ph.d.

Lungemedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling,
Herlev og Gentofte Hospital. 

hmeteran@gmail.com

Valgt som repræsentant for læger i 2020, 2022.Repræsentanter for sygeplejersker

Kirstine Leth Hjort,
Oversygeplejerske,

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme,
Aarhus Universitetshospital.

kirshjor@rm.dk

Valgt som repræsentant for sygeplejersker i 2019, 2021.Lotte Boa Skadhauge,

Udviklingskoordinator for Ernæring,

Aalborg Universitetshospital

losk@rn.dk

Valgt som repræsentant for sygeplejersker i 2022.Repræsentanter for kliniske diætister

Marianne Boll Kristensen,

Klinisk diætist, cand. scient., ph.d.

Forsknings- og uddannelsesansvarlig

Regionshospitalet Gødstrup.

maboki@rm.dk

Valgt som repræsentant for diætister i 2022.Repræsentanter for cand. scient.'er

Randi Tobberup, 
Ledende klinisk diætist, cand. scient., ph.d.

Center for Ernæring og Tarmsygdomme/Medicinske mave- og tarmsygdomme,

Aalborg Universitetshospital.

r.tobberup@rn.dk

Valgt som repræsentant for cand.scient.'er i 2019, 2021.

 

Mette Nørgaard Straszek,

cand. scient.

Ernæringsteamet
Madservice Administration
Ældre- og Handicapforvaltningen

Aalborg Kommune

mnon-aeh@aalborg.dk

Valgt som repræsentant for cand.scient.'er i 2021.


Suppleanter


Dunja Kokotovic Gellert-Kristensen,

Læge

dunja.kokotovic.gellert-kristensen@regionh.dk

Valgt som suppleant for læger i 2022.
Daniel Faurholt-Jepsen,

Læge, ph.d.,

Infektionsmedicinsk Klinik,

Rigshospitalet.

daniel@faurholt-jepsen.dk

Valgt som suppleant for læger i 2019, 2021.

 


Pia Søe Jensen,
Forskningssygeplejerske, Master of Health Science, Ph.d.

Klinisk Forskningscenter, Ortopæd. kir. afd./Klinisk forskningscenter,

Hvidovre Hospital.

ann.pia.soee.lytken.jensen@regionh.dk

Valgt som suppleant for sygeplejersker i 2020, 2022.Kirstine Guld Frederiksen,

Klinisk diætist, cand. scient.

Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest.

Kirstine.Guld.Frederiksen@goedstrup.rm.dk

Valgt som repræsentant for cand.scient.'er i 2022.Mette Borre,
Klinisk diætist 

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V,

Aarhus Universitetshospital.
mette.borre@aarhus.rm.dk

Valgt som suppleant for diætister i 2016, 2018, 2020, 2022.Revisorer


Jens F. Dahlerup,
Klinisk lektor, specialeansvarlig overlæge, dr.med., 

Institut for Klinisk Medicin - Medicinsk afdeling V,

Aarhus Universitetshospital.
jensdahl@rm.dk

Valgt i 2018, 2020, 2022. 

 


Kurt Købke Jacobsen,

Overlæge,

Anæstesiologisk-Intensiv afd. V,
OUH, Svendborg sygehus.

kurt.koebke.jacobsen@rsyd.dk

Valgt i 2018, 2020, 2022.


 

Revisorsuppleant:

Johan Wandall,

Læge,

wandall@dadlnet.dk

Valgt i 2020, 2022.ESPEN-Council repræsentant


Henrik Højgaard Rasmussen,

Professor, overlæge, ph.d.,

Center for Ernæring og Tarmsygdomme/Medicinske mave- og tarmsygdomme,
Aalborg Universitetshospital.

hhr@rn.dk
Selskabets medlem af Repræsentant-

skabet i LVS (Lægevidenskabelige Selskaber)


Jens Rikardt Andersen,

Lektor,
Institut for Idræt og Ernæring,
Københavns Universitet.

jra@nexs.ku.dk


 


Sekretariat


Susan Elgaard Jensen,

Forskningsbogholder,

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V,

Aarhus Universitetshospital.
Palle Juul-Jensens Boulevard 35
8200 Aarhus N

dske@dske.dk