Arrangementer

Har du forslag til emner og vil du være med til at planlægge et medlemsarrangement, så kontakt os på dske@dske.dk  

Dato

Arrangement

Sted

20222. marts

kl. 16.00 – 19.10

Initiativmøde om Ernæring til patienter med senfølger efter kræftbehandling

Se program her

Deltagelse er gratis, tilmelding ikke nødvendig.

Aarhus Universitetshospital, auditorium A,

indgang G (G206-145)
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

6. maj

kl. 8.30 - 16.00

DSKE Årsmøde 2022

Se program her

Al kontakt ver. deltagelse i mødet på mail dskeaarsmoede@gmail.com

Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Udsat til oktober

Initiativmøde om præ- og postoperativ ernæring

Program følger

Købenahvn

3-6. september

ESPEN kongres

Wien

Uge 44

Ernæringsugen


 Materiale fra tidligere DSKE-arrangementer kan findes her.


Ved visse DSKE-arrangementer er det muligt for firmaer at købe stande og udstille. Er dit firma interesseret i at købe en stand ved et givent arrangement, så kontakt os på dske@dske.dk i god tid før arrangementet.


Udstillere har ingen indflydelse på det faglige program.

Copyright © All Rights Reserved