2021


29. ÅRSMØDE I KLINISK ERNÆRING


Afholdes virtuelt fredag d. 7. maj 2021

For første gang inviterer vi til virtuelt årsmøde i DSKE. Mødet afholdes fredag d. 7. maj 2021, kl. 9.00-15.50.


Program

Dagen vil blandt andet byde på oplæg fra Professor Phillip Schuetz om "Randomized Controlled Trials in Clinical Nutrition & The EFFORT-trial" og Tina Munk om "Kom mæt hjem - et randomiseret studie af effekten af en ernæringsindsats efter udskrivelsen af ældre patienter". Du kan se hele det spændende program her.


Tilmelding

Mødet er gratis for DSKE-medlemmer samt for ikke-medlemmer, som skal præsentere et abstract på dagen. Ønsker øvrige ikke-medlemmer at deltage, forudsætter det indmeldelse i selskabet og betaling af kontingent for det kommende år. Mødelink og vejledning til deltagelse fremsendes til deltagerne kort inden mødestart.


Tilmelding foregår via dette link.


Sidste frist for tilmelding er d. 23. april 2021.


Abstracts til præsentation ved frie foredrag

Igen i år er det muligt at indsende abstracts til præsentation på årsmødet. Abstractet må være på dansk eller engelsk,
og må max fylde 2000 anslag (inkl. mellemrum). Abstractets titel er inkluderet i de 2.000 anslag, mens forfatternavne og affilieringer ikke tælles med. Ved submission skal præsenterende forfatter angives samt, hvorvidt abstractet også er submittet til ESPEN 2021. 


Accepteres abstractet til præsentation, vil den præsenterende forfatter grundet det virtuelle format blive bedt om at optage præsentationen og indsende den forud for mødet. Den præsenterende forfatter skal stadig være til stede ved årsmødet for at svare på eventuelle spørgsmål fra deltagerne. 


Arrangørerne kårer det bedste abstract, som også er sendt til ESPEN 2021, og vinderen modtager et af DSKEs legater til deltagelse i ESPEN-kongressen i september 2020. Læs mere om legaterne her.


Sidste frist for submission af abstracts var d. 6. april 2021.
Afgørelser vedr. abstracts meddeles d. 9. april 2021.Alle henvendelser vedr. årsmødet skal ske til dske2021@gmail.com