DSKE-samarbejde

DSKE ER REPRÆSENTERET I EN LANG RÆKKE SAMARBEJDER OG INITIATIVER.

HERUNDER SES ET UDSNIT AF DE IGANGVÆRENDE OG AFSLUTTEDE SAMARBEJDER OG INITIATIVER:

IGANGVÆRENDE SAMARBEJDER OG INITIATIVER:

Forum for underernæring

Læs mere her

Optimal Nutritional Care for All (ONCA)

Læs mere her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdelse af forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser

DSKE har udpeget Charlotte Humble Andersen til arbejdsgruppen

Sundhedsstyrelsens referencegruppe vedr. udarbejdelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

DSKE har udpeget Mirian Meinertz til referencegruppen

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for opdatering af National Klinisk Retningslinje for KOL-rehabilitering

DSKE har udpeget Anette Martinsen til arbejdsgruppen

 

AFSLUTTEDE SAMARBEJDER OG INITIATIVER:

Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe for 'Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient'

Jette Thomsen Fabricius har repræsenteret DSKE i følgegruppen. Oplægget er publiceret i februar 2017 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for 'National klinisk retningslinje for fedmekirurgi'

Anette Martinsen har repræsenteret DSKE i arbejdsgruppen. Retningslinjen er publiceret i januar 2017 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for 'National klinisk retningslinje vedr. ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger'

Anne Marie Beck og Sussi Friis Buhl har repræsenteret DSKE i arbejdsgruppen. Retningslinjen er publiceret i december 2016 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for 'National klinisk retningslinje vedr. behandling af anorexia nervosa'

Susi Pedersen har repræsenteret DSKE i arbejdsgruppen. Retningslinjen er publiceret i september 2016 og kan læses her