DSKE-samarbejde

DSKE ER REPRÆSENTERET I EN LANG RÆKKE SAMARBEJDER OG INITIATIVER.

HERUNDER SES ET UDSNIT AF DE IGANGVÆRENDE OG AFSLUTTEDE SAMARBEJDER OG INITIATIVER:

IGANGVÆRENDE SAMARBEJDER OG INITIATIVER:

Forum for underernæring

Læs mere her

Optimal Nutritional Care for All (ONCA)

Læs mere her


AFSLUTTEDE SAMARBEJDER OG INITIATIVER:

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for opdatering af National Klinisk Retningslinje for KOL-rehabilitering

Anette Martinsen repræsenterede DSKE i arbejdsgruppen. Den opdaterede retningslinje er publiceret i maj 2018 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdelse af forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse

Charlotte Humble Andersen repræsenterede DSKE i arbejdsgruppen. Forløbsprogrammet er publiceret i december 2017 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens referencegruppe vedr. udarbejdelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Mirian Meinertz repræsenterede DSKE i referencegruppen. Forløbsprogrammerne er publiceret i december 2017 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe for 'Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient'

Jette Thomsen Fabricius har repræsenteret DSKE i følgegruppen. Oplægget er publiceret i februar 2017 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for 'National klinisk retningslinje for fedmekirurgi'

Anette Martinsen har repræsenteret DSKE i arbejdsgruppen. Retningslinjen er publiceret i januar 2017 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for 'National klinisk retningslinje vedr. ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger'

Anne Marie Beck og Sussi Friis Buhl har repræsenteret DSKE i arbejdsgruppen. Retningslinjen er publiceret i december 2016 og kan læses her

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for 'National klinisk retningslinje vedr. behandling af anorexia nervosa'

Susi Pedersen har repræsenteret DSKE i arbejdsgruppen. Retningslinjen er publiceret i september 2016 og kan læses her