Bestyrelse

Suppleanter

 

Overlæge Lars Vinter-Jensen

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling/Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET)

Aalborg Universitetshospital, Medicinerhuset

Mølleparkvej 4, 9. etage Øst

9000 Aalborg

Tlf.: 9766 3568

l.vinterjensen@rn.dk

Valgt som suppleant for læger i 2011, 2013, 2015, 2017.

 

Overlæge Dorte Golbækdal Illum

Intensiv Terapiafsnit ITA

Aarhus Universitetshospital

Nørrebrogade 44, bygning 9

8000 Aarhus C

Tlf.: 7846 2939

dorill@rm.dk

Valgt som suppleant for læger i 2012, 2014, 2016.

 

Klinisk sygeplejespecialist, MKS, Lise Munk Plum

Ernæringsenheden 5711

Rigshospitalet

Blegedamsvej 9

2100 København Ø

Tlf.: 3545 8366

lise.munk.plum@rh.regionh.dk

Valgt som suppleant for sygeplejersker i 2015, 2017.

 

Cand. scient klinisk ernæring, klinisk diætist Ane Rytter

Ernæringsenheden

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

Tlf.: 2536 5884

ryttersvanen@gmail.com

Valgt som suppleant for cand. scient.'er 2013, 2015, 2017.

 

Klinisk diætist, Mette Borre

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V

Aarhus Universitetshospital

Nørrebrogade 44

8000 Aarhus C

Tlf.: 8949 2815

mette.borre@aarhus.rm.dk

Valgt som suppleant for diætister i 2016.

 

Revisorer

 

Overlæge Jan Eriksen

Medicinsk Afdeling

Herning Sygehus

Gl. Landevej 61

7400 Herning

Tlf.: 7843 0000

jeriksen@dadlnet.dk

Valgt i 2014, 2016.

 

Klinisk diætist Anne W. Ravn

Infektionsmedicinsk og Thorax-/Karkirurgisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital Skejby

Brendstrupgårdsvej 100

8200 Århus N

Tlf.: 2020 3550

annwilra@rm.dk

Indtrådt fra suppleantpost i 2016.

Revisorsuppleant:

Overlæge, ph.d., Christian Lodberg Hvas

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V

Aarhus Universitetshospital

Nørrebrogade 44

8000 Aarhus C

Tlf.: 7846 3895

chrishva@rm.dk

Valgt i 2017.

 

ESPEN-Council repræsentant

 

Professor, overlæge, ph.d. Henrik Højgaard Rasmussen

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling/Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET)

Aalborg Universitetshospital, Medicinerhuset

Mølleparkvej 4, 4. etage

9000 Aalborg

Tlf.: 9766 3563

hhr@rn.dk

 

Selskabets medlem af Repræsentant-

skabet i LVS (Lægevidenskabelige Selskaber)

 

Lektor Jens Rikardt Andersen

Institut for Idræt og Ernæring

Københavns Universitet

Tlf.: 23346654

jra@nexs.ku.dk

Sekretariat

 

Klinisk diætist , cand. scient. klinisk ernæring, ph.d.

Anne Wilkens Knudsen

Hvidovre Hospital, Gastroenheden

Kettegårds Allé 30,

2650 Hvidovre

dske@dske.dk

 

Bestyrelsens ansvarsfordeling

Bestyrelsen

 

Formand

Overlæge, EDIC Jørgen Wiis

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling 4131, Abdominalcentret

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

Tlf.: 2021 2319

joergen.wiis@rh.regionh.dk

Valgt i 2016.

 

Næstformand

Overlæge, professor, ph.d. Henrik Højgaard Rasmussen

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling/Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET)

Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital

Mølleparkvej 4, 4. etage

9000 Aalborg

Tlf.: 9766 3563

hhr@rn.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2012, 2014, 2016.

 

Sekretær for bestyrelsen

Klinisk diætist, cand. scient. klinisk ernæring,

Marianne Boll Kristensen

Professionshøjskolen Metropol

Pustervig 8, 1126 København K

Tlf. 2429 6329

mabk@phmetropol.dk

Valgt som repræsentant for cand.scient.' er i 2015, 2017.

 

Kasserer

Lektor Jens Rikardt Andersen

Institut for Idræt og Ernæring

Københavns Universitet

Tlf.: 23346654

jra@nexs.ku.dk

Øvrige medlemmer

 

Afdelingslæge, speciallæge i klinisk onkologi Anni Linnet Nielsen

Onkologisk Afdeling

Herlev Hospital

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev C

Tlf.: 3868 2972

anni.linnet.nielsen@regionh.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2014, 2016.

 

Professor, overlæge Palle Bekker Jeppesen

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling CA-2121

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø.

Tlf.: 35452452

Palle.Bekker.Jeppesen@regionh.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2016.

 

Afdelingslæge, Anton Bilenko

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

Odense Universitetshospital

J. B. Winsløwsvej 4

5000 Odense C

anton.bilenko@rsyd.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2017.

 

Afdelingslæge, ph.d. Gitte Dam

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V

Aarhus Universitetshospital

Nørrebrogade 44

8000 Aarhus C

gittedam@rm.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2017.

 

Forskningsleder for klinisk ernæring, Ph.d. Mette Holst

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling/Center for Ernæring og Tarmsygdome (CET)

Aalborg Universitetshospital

Mølleparkvej 4, 2. etage Øst, postboks 365

9000 Aalborg

Tlf.: 9766 3569

mette.holst@rn.dk

Valgt som repræsentant for sygeplejersker i 2014, 2016.

 

Forskningssygeplejerske, Master of Health Science, Ph.d. stud.

Pia Søe Jensen

Hvidovre Hospital, Klinisk Forskningscenter, Ortopæd. kir. afd./Klinisk forskningscenter

Kettegårds Allé 30,

2650 Hvidovre

Tlf. 38622464

ann.pia.soee.lytken.jensen@regionh.dk

Valgt som repræsentant for sygeplejersker i 2015, 2017.

 

Ledende klinisk diætist, cand. scient. klinisk ernæring Tina Beermann

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling/Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET)

Aalborg Universitetshospital

Mølleparkvej 4, 9. etage Øst, postboks 365

9000 Aalborg

Tlf.: 9766 3570 / 6088 5789

tina.beermann@rn.dk

Valgt som repræsentant for cand.scient.' er i 2013, 2015, 2017.

 

Klinisk diætist , cand. scient. klinisk ernæring, ph.d.

Anne Wilkens Knudsen

Hvidovre Hospital, Gastroenheden

Kettegårds Allé 30,

2650 Hvidovre

Tlf.: 3862 6477

anne.wilkens.knudsen@regionh.dk

Repræsentant for diætister. Indtrådt fra suppleantpost i 2015. Valgt i 2017.

 

Klinisk diætist, cand. scient. Kirstine Guld Frederiksen

Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest

Lægårdsvej 12

7500 Holstebro

Tlf.: 7843 4500

kirstine.guld.frederiksen@vest.rm.dk

Valgt som repræsentant for diætister i 2016.