Bestyrelse

Bestyrelsen


Formand

Lektor Jens Rikardt Andersen,

Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet,

Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg C.

jra@nexs.ku.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2018.


Næstformand

Afdelingslæge, ph.d. Gitte Dam,

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital

Nørrebrogade 44,

8000  Aarhus C

gittedam@rm.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2017.Sekretær for bestyrelsen

Klinisk diætist , cand. scient. klinisk ernæring, ph.d. Anne Wilkens

Herlev Gentofte Hospital

Enheden for Klinisk Diætetik og Ernæringsforskning

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

anne.wilkens.knudsen.01@regionh.dk

Repræsentant for diætister.

Indtrådt fra suppleantpost i 2015. Valgt i 2017Kasserer

Overlæge, EDIC Jørgen Wiis

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling 4131, Abdominalcentret

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100  København Ø

joergen.wiis@rh.regionh.dk


 

Øvrige medlemmer


Professor, overlæge Palle Bekker Jeppesen

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling CA-2121

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø.

Palle.Bekker.Jeppesen@regionh.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2016, 2018.Afdelingslæge Anton Bilenko

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

Odense Universitetshospital

Sdr. Boulevard 29

5000 Odense C

anton.bilenko@rsyd.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2017.Overlæge Rudolf Albert Scheller

Medicinsk Modtagelse, Medicinske Sygdomme  Sønderborg - Tønder

Sygehus Sønderjylland

Sydvang 1

6400 Sønderborg

Rudolf.Albert.Scheller@rsyd.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2018.Ledende overlæge, dr.med. Inge Nordgaard-Lassen

Gastroenheden 360

Hvidovre Hospital

2650 Hvidovre

inge.nordgaard-lassen@regionh.dk

Valgt som repræsentant for læger i 2018.Forskningsleder for klinisk ernæring, Ph.d. Mette Holst

Aalborg Universitetshospital

Center for Ernæring og Tarmsygdomme/Medicinske mave- og tarmsygdomme

Sdr. Skovvej 5, 2. sal

9000 Aalborg

mette.holst@rn.dk

Valgt som repræsentant for sygeplejersker i 2014, 2016, 2018.Forskningssygeplejerske, Master of Health Science, Ph.d.

Pia Søe Jensen

Hvidovre Hospital, Klinisk Forskningscenter, Ortopæd. kir. afd./Klinisk forskningscenter

Kettegårds Allé 30,

2650 Hvidovre

ann.pia.soee.lytken.jensen@regionh.dk

Valgt som repræsentant for sygeplejersker i 2015, 2017.Ledende klinisk diætist, cand. scient. klinisk ernæring Tina Beermann

Aalborg Universitetshospital

Center for Ernæring og Tarmsygdomme/Medicinske mave- og tarmsygdomme

Sdr. Skovvej 5, 2. sal

9000 Aalborg

tina.beermann@rn.dk

Valgt som repræsentant for cand.scient.' er i 2013, 2015, 2017.Ph.d.-stud., klinisk diætist, cand. scient. Marianne Boll Kristensen

Københavns Professionshøjskole & REHPA Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Sigurdsgade 26,

2200 København N.

mabk@kp.dk

Valgt som repræsentant for cand.scient.' er i 2015, 2017.Klinisk diætist, cand. scient. Kirstine Guld Frederiksen

Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest

Lægårdsvej 12

7500 Holstebro

Tlf.: 7843 4500

kirstine.guld.frederiksen@vest.rm.dk

Valgt som repræsentant for diætister i 2016, 2018.Bestyrelsens ansvarsfordeling

Suppleanter


Overlæge Lars Vinter-Jensen

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling/Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET)

Aalborg Universitetshospital, Medicinerhuset

Mølleparkvej 4, 9. etage Øst

9000 Aalborg

l.vinterjensen@rn.dk

Valgt som suppleant for læger i 2011, 2013, 2015, 2017.


Professor, sektionsleder Christian Mølgaard

Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet,

Rolighedsvej 26,

1958 Frederiksberg C.

cm@nexs.ku.dk

Valgt som suppleant for læger i 2018. 

 


Klinisk sygeplejespecialist, MKS, Lise Munk Plum

Ernæringsenheden 5711

Rigshospitalet

Blegedamsvej 9

2100 København Ø

lise.munk.plum@rh.regionh.dk

Valgt som suppleant for sygeplejersker i 2015, 2017.


Cand. scient klinisk ernæring, klinisk diætist Ane Rytter

Ernæringsenheden

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100  København Ø

ryttersvanen@gmail.com

Valgt som suppleant for cand. scient.'er 2013, 2015, 2017.


Klinisk diætist Mette Borre

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35
8200 Aarhus N

mette.borre@aarhus.rm.dk

Valgt som suppleant for diætister i 2016, 2018.


Revisorer


Klinisk lektor, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup

Institut for Klinisk Medicin - Medicinsk afdeling V

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35
8200 Aarhus N

jensdahl@rm.dk

Valgt i 2018. 

 


Overlæge Kurt Købke Jacobsen

Anæstesiologisk-Intensiv afd. V, OUH, Svendborg sygehus

Baagøes Allé 15, Indgang 70, 3

5700 Svendborg

kurt.koebke.jacobsen@rsyd.dk

Valgt i 2018.


 

Revisorsuppleant:

Overlæge, ph.d., Christian Lodberg Hvas

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35
8200 Aarhus N

chrishva@rm.dk

Valgt i 2017.


 

ESPEN-Council repræsentant


Professor, overlæge, ph.d. Henrik Højgaard Rasmussen

Aalborg Universitetshospital

Center for Ernæring og Tarmsygdomme/Medicinske mave- og tarmsygdomme

Sdr. Skovvej 5, 2. sal

9000 Aalborg

hhr@rn.dkSelskabets medlem af Repræsentant-

skabet i LVS (Lægevidenskabelige Selskaber)


Lektor Jens Rikardt Andersen

Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet,

Rolighedsvej 26,

1958 Frederiksberg C.

jra@nexs.ku.dk


 

Sekretariat


Forskningsbogholder Susan Elgaard Jensen

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35
8200 Aarhus N

dske@dske.dk